سجده و تیمم بر سیمان و موزائیک

س 489: سجده و تیمم بر سیمان و موزائیک چه حکمى دارد؟

ج: سجده و تیمم بر آن دو اشکال ندارد. اگرچه احوط ترک تیمم بر سیمان و موزائیک است.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص99

/ 0 نظر / 7 بازدید