آیا زن می تواند امام جماعت بشود؟!

س 596: در چه صورتى زن مى‏تواند امام جماعت شود؟

ج: امامت زن در نماز جماعت فقط براى زنان جایز است.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص120

/ 0 نظر / 6 بازدید