استفاده از انگشتر طلا برای مردان

س 442: به دست کردن انگشتر طلا توسط مردان به‌خصوص در نماز چه حکمى دارد؟

ج: به دست کردن انگشتر طلا براى مردان در هیچ حالى جایز نیست و نماز با آن هم بنا بر احتیاط واجب، باطل است.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص90

/ 0 نظر / 6 بازدید