غفلت از نماز

شهید دستغیب:

انسان عاقلى که در مقام تهیّه توشه آخرت و تحصیل قرب به سوى خداست و فهمیده است که نتیجه‏اى بالاتر از قرب خداوند معقول نیست، باید از نماز غفلت نکند، آن معجونى که مشتمل است بر دعا و تضرّع و ابتهال و تذلّل و خشوع و خضوع در حال قیام و رکوع و سجود بلکه آن‏را با شرایط ظاهرى و باطنى‏اش بجا آورد و موانع قبول شدن آن‏را برطرف نماید به این امید که خداوند به فضل و کرمش او را در مهمانخانه خصوصى که ویژه اولیاى مقرّبین است راه دهد و از شهد حلاوت ذکر که لذیذترین لذّات و درک شدنى و غیرقابل بیان کردن است (یدرک ولا یوصف‏) بهره‏مند فرماید.

هر که نیز از آن روى برگرداند، منتظر زیان بزرگ باشد که راستى ستم بزرگى برخود نموده است و در قیامت انگشت ندامت و حسرت را به دندان مى‏گزد.

صلاة الخاشعین، ص: 46

/ 1 نظر / 28 بازدید