اتصال رطوبت سر و صورت در وضو

س 142: اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود، آیا وضو باطل مى‌شود؟

ج: از آنجایى که مسح پاها باید با رطوبتى که از آب وضو در کف دو دست باقى مانده صورت بگیرد، لذا باید هنگام مسح سر، دست به قسمت بالاى پیشانى نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند تا این که رطوبت دست که هنگام مسح پا به آن نیاز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص27

/ 0 نظر / 5 بازدید