نماز عروس خانم

حاج آقای قرائتی:

همینطور راحت بگوییم حالا نمى‏خواهد. این لاک ناخنت حیف مى‏شود، تو عروس هستى. آرایش کرده‏اى. نماز بخوانى این چیزت به هم مى‏خورد. حالا نمازت‏ را قضا کن. همینطور راحت این خانم و فامیل خانم مى‏آید مى‏گوید: نمازت‏ قضا شود. آنوقت نمازى که اول عروسى خدا را از زندگى قیچى مى‏کنیم. آنوقت این زندگى برکت دارد؟ در این عروسى‏ها خیر مى‏بینیم؟!

درسهایی از قرآن، تاریخ: 7-5-89

/ 0 نظر / 6 بازدید