تصحیح نماز

حاج آقای قرائتی:

یک سرى جاها که ما باید خجالت بکشیم، خجالت نمى‏کشیم. یک سرى جاها که باید خجالت نکشیم، خجالت مى‏کشیم.

همین حالا آن قدر آدم پاى تلویزیون نشسته‏اند و این بحث را گوش مى‏دهند و نمازشان غلط است. مى‏گوییم: برادر، خواهر، برخیز و برو نمازت‏ را نزد فلان شخص بخوان. اگر اشتباه دارى به تو مى‏گوید. مى‏گوید: خجالت مى‏کشم. میلیون‏ها آدم داریم که به خاطر کم رویى نماز غلط مى‏خوانند. این حیا غلط است اما در جایى که باید خجالت بکشد نمى‏کشد. مثلًا یک چیزى در خانه دارى، حالا هم از شوراى محله کوپن آورده‏اند. تو که دارى، خجالت بکش، نمى‏خواهد بگیرى. مى‏گوید: درست است من دارم اما مى‏خواهم بروم کوپنم را بگیرم. شما دو تا مرغ دارى، بیست کیلو هم برنج دارى. حالا این کوپن را نگیر. نخیر باید حقم را بگیرم. به او مى‏گویى این جا خجالت بکش و نمى‏کشد. با این که دارد، باز هم مى‏رود مى‏گیرد. آن وقت آن جا که مى‏گویى نمازت‏ را بخوان، خجالت مى‏کشد.

در ماشین نشسته و مى‏رود. از این که دود سیگارى که مى‏کشد در حلق مردم برود خجالت نمى‏کشد اما از این که به کنارى خود بگوید: برادر ببین من نمازم را درست مى‏خوانم یا نه، خجالت مى‏کشد. هشت ساعت در ماشین نشسته است و دود 16 سیگار را در حلقش کرد خجالت نکشید، حالا مى‏خواهد 16 غلط از او بگیرد، خجالت مى‏کشد.

درسهایی از قرآن، تاریخ: 28-3-62

/ 0 نظر / 4 بازدید