دام شیطان براى نمازگزار

شهید دستغیب:

از جمله دامهاى شیطان آن است که در خیال نمازگزاران مى‏گذراند که حضور قلب در نماز که واجب نیست و فقهایى که تقلیدشان بر ما لازم است، فتوا به وجوبش نداده‏اند؛ لذا دیگر آن را دنبال نمى‏نمایند و به تحصیل آن اهتمام نمى‏ورزند.

در حالى که باید متوجّه باشند که فقهاى عظام شرایط معتبر در نماز را بر دو نوع ذکر نموده‏اند: نوع اوّل شرایطى است که در صحیح بودن نماز معتبر است؛ یعنى باید این شرایط حاصل گردد تا دوباره خواندن (اعاده در وقت و قضاى خارج از وقت) لازم نیاید و بدون رعایت این شرایط نماز باطل و موجب عقاب است؛ البتّه با ملاحظه فروعاتى که در کتب و رساله‏هاى عملیّه ذکر شده است از قبیل طهارت از حدث و خبث.

نوع دوّم شروطى است که در پذیرفته شدن و کمال نماز معتبر است تا ذخیره آخرت گردد، از قبیل حضور قلب که بدون آن نماز هر چند صحیح باشد امّا نتیجه‏اى که باید به نمازگزار برسد، ندارد. ثوابهایى که‏ براى نمازگزاران است تا برسد به جایى که سبب قرب او گردد و به مقام مقرّبین نایل شود بدون حضور قلب میسّر نمى‏شود.

این‏جا جاى پرسش است با این‏که حضور قلب این قدر اهمّیّت دارد؛ چرا آن‏را از شرایط صحّت نماز قرار ندادند تا نمازگزاران به ناچار آن‏را رعایت نمایند؟

علّتش آن است که اگر حضور قلب را در جمیع حالات نماز واجب و از شرایط صحّت نماز قرار مى‏دادند، موجب عسر و حرج براى اکثر مردم مى‏گردید و راستى به زحمت مى‏افتادند و از عهده انجام آن بر نمى‏آمدند و تکلیفى فوق طاقت بر ایشان به شمار مى‏رفت.

امّا کسى که راستى طالب سعادت و خواهان کمال است، باید همّت خود را عالى قرار دهد و سعى کند از فواید نماز محروم نماند. خداوند استعداد خاصّى که در انسان قرار داده تا بتواند از عبادت به کمال مطلوب برسد، در بهایم قرار نداده است، پس باید سعى نماید این استعدادها را به کار بیندازد و به اصطلاح، از قوّه به فعل درآورد.

اگر نمى‏توانى همه نماز را با حضور قلب بخوانى، لااقل همه آن‏را با غفلت نخوان. بالأخره انسان نباید خودش را از فیض کامل محروم سازد و نباید هیچ وقت یأس به خودش راه دهد و متوجّه باشد که حضور قلب، داراى مراتبى است، وقتى که خودش را مهیّا کرد که در نماز حضور قلب پیدا کند، خداوند هم توفیق را رفیقش مى‏فرماید به اندازه‏اى که مقدارى در نماز، توجّه وحضور بیشترى پیدا مى‏نماید همان‏طور که در حدیث شریف قدسى رسیده است که: «هر کس به من یک وجب نزدیک گردد، من یک ذراع به او نزدیک مى‏شوم»

صلاة الخاشعین، ص56

/ 2 نظر / 21 بازدید
درد دل با دل

با سلام ممنونم از حضور سبزنان به وب پناهنده ام بیایید خوشحال میشم التماس دعا خدانگهدار