استحباب وضو

س 122: آیا وضو به خودى خود مستحب است؟ و آیا مى‌توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟

ج: وضو به قصد طهارت از نظر شرعى مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوى مستحب جایز است.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص24

/ 0 نظر / 10 بازدید