همرنگ جماعت شدنت رسوایی است!

حاج آقای قرائتی:

تا دیدى این خلاف است بگو من نیستم. همه نشسته‏اند در عروسى یک مرتبه شما خودت را بکش کنار، برو کنار، بگو اول وقت است مى‏خواهم نماز بخوانم. در یک اتاق دیگر نمازت‏ را بخوان بعد دوباره بیا در عروسى بنشین. آن وقت تو عروسى که پا شدى رفتى نماز خواندى، آن وقت ببین خدا چه بهت مى‏دهد.

درسهایی از قرآن، تاریخ: 15-12-72

/ 0 نظر / 8 بازدید