آرامش بدن در حال نماز

س 343: آیا هنگام خواندن ذکرهاى مستحبى نماز، آرامش کامل بدن واجب است یا خیر؟

ج: فرقى بین ذکر واجب و مستحب در وجوب استقرار و آرامش بدن نیست. بلى، گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکت اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص69

/ 0 نظر / 9 بازدید