تفاوت وضوى زن و مرد

س 146: لطفاً تفاوت وضوى زن و مرد را بیان فرمایید.

ج: بین زن و مرد در افعال و کیفیت وضو فرقى نیست، جز این که براى مردها مستحب است که هنگام شستن آرنج از قسمت بیرونى آن شروع کنند و زنها از قسمت داخلى آن.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص28

/ 0 نظر / 6 بازدید