/ 2 نظر / 60 بازدید
به لحظه های من بیا...

توقف نمی کند نه برای تو و نه برای هیچکس دیگر زمان را می گویم غصه ی گذشته را هرگز مخور امروز را دریاب و آماده ی مبارزه با فردا باش

امید زندگی

شهادت هنر مردان خداست. روحشان شاد راهشان پر رهرو