ترک کردن یا سبک شمردن نماز

س 338: کسى که عمداً نماز را ترک کند یا سبک بشمارد، چه حکمى دارد؟

ج: نمازهاى روزانه‏اى که در پنج نوبت خوانده مى‏شود، از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامى بوده و بلکه ستون دین است و ترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص68

/ 0 نظر / 6 بازدید