زنها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند یا در خانه؟

س 391: آیا زنها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند یا در خانه؟

ج: فضیلت خواندن نماز در مسجد مختص مردان نیست.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص79

/ 0 نظر / 6 بازدید