آیا میشود تسبیحات اربعه را یکبار گفت؟

س 483: آیا یک بار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کافى است؟

ج: کافى است، هرچند احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود.

اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ص98

/ 0 نظر / 6 بازدید