یک سید بزرگواری را در خواب دیدم!

حاج آقای قرائتی:

خدا به مادر موسى وحى کرد که، چون پسربچه‏ها را مى‏کشند، تو بچه‏ات را شیر بده، بگذار توى صندوق، بیندازش توى رودخانه، ما این بچه را به گونه‏اى به تو برمى گردانیم. اینکه خدا به مادر موسى وحى مى‏کند، یعنى زن مى‏تواند به جایى برسد که خدا به او وحى کند، البته حالا هر زنى نگوید که آقا به من الهام شده است.

گاهى بعضى مى‏گویند که: خواب یک سید بزرگوارى را دیدم، خود امام حسین علیه السلام بود!

این سید بزرگوار که به خواب شما آمد، اول ببین نمازت‏ را خوانده‏اى، یا نخوانده‏اى، زنى که نماز نخوانده و خوابیده، این سید بزرگوار، شیطان است!

مگر مى‏شود که یک سید بزرگوار به خواب زنى بیاید که نماز نمى‏خواند؟ براى مردها همینطور است. بعضى مردها، کارشان غلط است. ولى از این سیدهاى بزرگوار را در خواب مى‏بینند.

درسهایی از قرآن، تاریخ: 6-4-70

/ 0 نظر / 10 بازدید