اهمیت نماز در بیانات مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری:

اهمیت کار اقامه‌ى نماز و ترویج نماز، ناشى است از اهمیت خود نماز. وقتى ما مى‌بینیم در شرع مقدس اسلام این همه راجع به نماز - چه در قرآن، چه در کلمات نبى مکرم، چه در فرمایشات معصومین - ترغیب و تشویق و اهتمام نشان داده شده، کشف میکنیم که این نماز در بین مجموعه‌ى داروهاى درمانگرِ بیمارى‌هاى جسمى و روحى و فردى و اجتماعى انسان، آن عنصر اصلى یا یکى از اصلى‌ترین عناصر است. همه‌ى واجبات شرعى، اجتناب از همه‌ى محرمات، تشکیل دهنده‌ى مجموعه‌اى است از داروى تجویز شده‌ى از سوى پروردگار براى تقویت بنیه‌ى روحى و اصلاح امور دنیا و آخرت انسان - اصلاح جامعه، اصلاح فرد - منتها در این مجموعه بعضى از عناصر کلیدى هستند که شاید بشود گفت نماز کلیدى‌ترینِ این عناصر است. 

87-8-29

منبع : khamenei.ir 

/ 0 نظر / 7 بازدید